Apie mus

Įsivaizduokite kompaniją, kurioje dirbti smagu ir net svarbiausi sprendimai priimami linksmai – taip dirba mūsų darbuotojai. Įsivaizduokite kompaniją, kurioje darbo proceso linksmumas, darbuotojų užsidegimas ir entuziazmas yra svarbesni prioritetai nei finansiniai rodikliai.

Įsivaizduokite kompaniją, kuri skatina darbuotojus laisvai mąstyti, išsakyti savo idėjas ir suteikia galimybę jas įgyvendinti. Įsivaizduokite kompaniją, kurioje kiekvienas darbuotojas vienu ar kitu būdu dalyvauja įmonės valdyme ir gali  sau susikurti patogesnę darbo vietą. Įsivaizduokite kompaniją, kurios susirinkimuose daug pokštų bei juoko.

Įsivaizduokite atsakingą kompaniją – mes galvojame apie tuos, kuriems pasisekė mažiau nei kitiems, ir stengiamės jiems padėti.

Taip, tai apie mus.

Ir mes dar nesame pasiekę pusiaukelės eidami ten, kur norėtume atsidurti.

Mums svarbiausi dalykai – vizija, žmonės, menas ir popierius. Svarbu rinkos bei Jūsų poreikiai. Taip pat svarbi geresnė kompanijos aplinka – tiek vidinė, tiek išorinė.

Dabar pagalvosite, kad mūsų darbas – tai pasaka, kurioje tarp stalų šokuoja kiškučiai ir ganosi vienaragiai, visi yra laimingi, pilni meilės, euforijos, o kol mes sėdime ant minkštų debesėlių, darbus nudirba kruopštūs nykštukai bei elfai. Deja... ne. To dar nepavyko pasiekti. Tiesą sakant, dirbame sunkiai, todėl visi mūsų „stebuklai“ gimsta iš prakaito, kraujo bei ašarų. Mes esame apsikrovę darbais ir idėjomis, kurias norime įgyvendinti. Būna dienų, kai susipykstame. Mes esame komanda, kurios labai skirtingus narius jungia bendri tikslai, ir mes toli gražu nesame idealūs. Mes darome klaidų ir kovojame su savo sprendimais bei pasekmėmis. Mes turime mokėti mokesčius ir priimti kompromisus, nes tai yra realus gyvenimas, turintis ribas. Mes esame nedidelė kompanija, turinti ribotus išteklius, bet kartu ir DAUG didelių idėjų.

Šis nenutrūkstamas rūpestis padeda mums tobulėti, susikoncentruoti ir kurti. Mes tikime, kad tai jaučiate ir mūsų produktuose. 


Misija, vizija, vertybės

2016 metų pradžioje atnaujinome įmonės strategiją: performulavome mūsų Misiją, apsibrėžėme naują Viziją, nusistatėme naujus ilgalaikius Tikslus ir su visu kolektyvu draugiškai sutarėme kokiomis Vertybėmis vadovaudamiesi mes judėsime pirmyn:) 

MISIJA:

Kuriame geresnius gaminius kūrybai, ugdymui ir darbui.

Atsakingai dirbame ir klientui, ir vartotojui. Esame atviras inovacijoms, globalus gamintojas. Kuriame šiuolaikiškus, kokybiškus produktus, turinčius didesnę pridėtinę vertę.

VIZIJA:

Esame globalus pažangių produktų kūrybai, ugdymui ir darbui gamintojas,  kurio prekiniai ženklai žinomi ir vertinami tarptautiniu mastu.

VERTYBĖS:

 • Tobulėsime ir būsime iniciatyvūs
 • Nesustosime juokauti, bet dirbsim labai rimtai
 • Dalinsimės patirtimi ir informacija, padėsime kolegoms
 • Gerbsime vieni kitus, draugausime, vengsime kaltinimų, būsim objektyvūs ir tolerantiški
 • Nebijosime iškelti susidariusių problemų ir rasti jų sprendimo būdus
 • Pasitikėsime vieni kitais ir laikysimės susitarimų
 • Kartu kursime ir kartu sieksime tikslų
 • Atsakingai atliksime savo tiesioginį darbą
 • Dirbsime kokybiškai
Prekės ženklai

Prekės ženklai SM·LT ir SM·LT Art

Siekdami didesnio žinomumo užsienio rinkose, 2013 m. sukūrėme ir įvedėme paprastesnį ir lengviau įsimenamą prekės ženklą, kuris – labai artimas įmonės firminiam stiliui ir kitiems prekės ženklams. Šį prekės ženklą sudaro didžiosios raidės SM ir LT su taškeliu tarpe jų (raidės vidurio aukštyje). Virš šio užrašo – skrendančio (iš kairės į dešinę, skrydžio trajektorija pažymėta punktyrine linija) popierinio lėktuvėlio piešinys. Prekės ženklas yra patentuotas Lietuvos Respublikos Valstybiniame Patentų biure ir yra UAB „SMILTAINIS IR KO“ nuosavybė. Šį prekės ženklą naudojame produktams, skirtiems biurui ir mokyklai.

 

Plečiantis produktų kūrybai asortimentui nutarėme šiuos gaminius žymėti kitaip ir papildėme iki šiol naudotą prekės ženklą žodžiu "Art". Šis prekės ženklas yra patentuotas Lietuvos Respublikos Valstybiniame Patentų biure ir yra UAB „SMILTAINIS IR KO“ nuosavybė.

Įmonės klientams abu prekės ženklai yra lengvai identifikuojami, nes kai kurios jų vaizdinės detalės (pvz., lėktuvėlis) sutampa su įmonės logotipu, naudojamas tas pats teksto šriftas, tos pačios pirmosios dvi raidės, simbolizuojančios sutrumpintą įmonės pavadinimą. Tuo tarpu raidės LT yra ne tik sekančios „raidės iš pavadinimo“, bet ir atskleidžia iš kurios šalies yra šiuo ženklu pažymėta produkcija. "Art" padeda suprasti, kad produktas yra skirtas kūrybai.

Struktūrinė schema


Pristatome mūsų kompanijos struktūrinę schemą. Taip mes dirbame šiandien ir taip dirbti mums patinka. Matome, kad tik nedaugelis kompanijų dalijasi tokio tipo vidine informacija. Daugumai tai tėra formalumas. Mes schemą vertiname labai rimtai ir drąsiai tvirtiname: dirbti pagal ją – smagu!

Taigi, svarbiausi momentai:

-      Schema spalvinga.

-      Aiški funkcijų sąveika ir persidengimas. Struktūroje matomas bendradarbiavimo kasdienėse gyvenimiškose situacijose poreikis.

-      Nėra nei „viršaus“, nei „apačios“, niekas nestovi „virš“ ar „po“ darbuotojais.

-      Darbuotojai gali laisvai pasirinkti, kuria kryptimi nori dirbti – veikti išoriniame operacijų lauke, arčiau vidurio esančioje taktinėje spalvų vaivorykštėje arba nerti tiesiai į strateginį viduriuką. Kitais žodžiai kalbant – mūsų kompanijoje gali būti tuo, kuo nori būti, dalyvauti ten, kur nori dalyvauti.

-      Ar šioje schemoje matote vadovą? Panašu, kad jis vėl bando išsisukti nuo darbų... Žinoma, juokaujame – jo funkcijos matomos koncentriniuose apskritimuose ir juos jungiančioje linijoje.

-      Deganti žirafa centre. Ji ten turi būti! Neklauskite kodėl...

Mes taip dirbame jau kuris laikas. Pamatysime, kur mus tai nuves...

ES projektai

Aukštos kokybės popieriaus gaminiai keliauja į Vakarų šalių rinkas

UAB „SMILTAINIS IR KO“ viena didžiausių Lietuvoje produktus iš popieriaus ir kartono biurui, mokyklai bei profesionaliai kūrybai gaminanti įmonė įgyvendinanti projektą „UAB „SMILTAINIS IR KO” eksporto plėtra“ pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0167).

Vienas projekto pagrindinių tikslų - esamų rinkų plėtra ir naujų partnerių paieška. Taigi, įmonė siekdama diversifikuoti riziką, mažinti produkcijos savikainą ir pasiūlyti inovatyvius ir konkurencingus aukštos kokybės gaminius potencialiems užsienio partneriams siekia efektyvių ir intensyvių rinkodaros sprendimų t. y. vykti į numatytas tarptautines parodas Vakarų Europoje, Azijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai leistų ne tik padidinti pardavimo pajamas užsienio rinkose ir ieškoti ten naujų pirkėjų, tačiau ir leistų sėkmingai konkuruoti su kitais, atsižvelgiant į aukštą įmonės produkcijos kokybę ir gerą kainą bei didelę perkamąją galią turinčiose rinkose.

Kaip rodo įmonės aukščiau turima patirtis tik intensyvus ir ilgalaikis dalyvavimas užsienio parodose jose pristatant įmonės produkciją efektyviai padidina šansus plačiau įeiti į turimas rinkas ir užkariauti naujas. Projektas būtinas siekiant didinti įmonės produkcijos eksportą iki maksimalaus gamybinio pajėgumo. 

Bendra projekto išlaidų suma 90 000 Eur, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

 

ES paramos pagalba Lietuvos gamintojai randa vis daugiau ir įvairesnių galimybių naujų gaminių kūrimui ir eksportui

 2013 metų gruodžio mėnesį UAB „SMILTAINIS IR KO“ pasirašė trišalę finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos suteikimo projektui “UAB “SMILTAINIS IR KO” produkcijos pristatymas ir pardavimų didinimas užsienio rinkose” Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-127, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

Bendra projekto biudžete nustatyta suma – 106 589 Lt. ES paramos lėšų dalis – 63 953 Lt.

UAB „SMILTAINIS IR KO“ direktoriaus Aivaro Šidlos teigimu „Augančioms“ įmonėms plečiant pardavimų geografiją be ES paramos būtų labai sunku atlikti išsamią rinkotyrą, dalyvauti parodose, ieškoti nuolatinių užsienio partnerių bei maksimaliai išnaudoti ir vystyti gamybos ir pardavimų galimybes eksporto rinkose. Papildomų investicijų dėka pavyksta sudalyvauti geriausiose rinkos parodose (pvz., vienoje prestižiškiausių ir didžiausių popieriaus ir biuro reikmenų parodoje „Paperworld“), po kurių, atsiradus naujiems kontaktams, planuojame gerokai padidinti apyvartos bei eksporto apimtis ir parduoti naujose, dar neišbandytose rinkose.

UAB „SMILTAINIS IR KO“ gaminamos produkcijos pardavimų skatinimas eksporto rinkose ES projektų pagalba įgyvendinimas suteiks galimybę įsigyti rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemones bei parengti Bendrovės produkcijos eksporto plėtros strategiją, o strategijos realizavimas ir patikimų užsienio partnerių turėjimas užtikrins ilgalaikį konkurencingumą eksporto rinkose.

Projekto įgyvendinimas skatins ir ekonominę bei socialinę plėtrą. Jo pagalba toliau bus gerinama gaminių kokybė, kuriami nauji gaminiai, plečiama eksporto rinkų geografija, didinamas  įmonės, kaip lietuviškos produkcijos gamintojo, vardo žinomumas. Išaugusi įmonės apyvarta gerins ir šalies popieriaus ir kartono gaminių rinkos rodiklius, išaugusios įmonės apyvartos apimtys sąlygos didesnį žaliavų poreikį, todėl bus didinami užsakymai žaliavų tiekėjams, logistikos ir kt. įmonėms.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.

Dėl smulkesnės informacijos galima kreiptis į UAB „SMILTAINIS IR KO“ administraciją tel.: 852600557 arba el.adresu: smiltainis@smiltainis.lt

„UAB „SMILTAINIS IR KO“ užsienio parnerių užsienio rinkose paieška ir skatinimas“ pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ antrą kvietimą

2011 metų gegužės mėnesį UAB „„SMILTAINIS IR KO“ pasirašė projekto „UAB „„SMILTAINIS IR KO“ užsienio parnerių užsienio rinkose paieška ir skatinimas“ (Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-082-086) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ antrą kvietimą. Bendra projekto biudžeto suma – 138 050,00 Lt. ES struktūrinių fondų dalis – 55 220,00 Lt. Projekto metu numatoma dalyvauti 3 specializuotose popieriaus gaminių parodose: „Paperworld 2012“ ir „Paperworld 2013“ (Vokietija, Frankfurtas prie Maino) bei „Officeday 2011“ (Latvija, Ryga). Paroda “Paperworld” yra viena didžiausių parodų pasaulyje (vidutiniškai virš 2 000 įmonių stendų ir virš 45 500 lankytojų iš viso pasaulio kasmet). Parodos trukmė – 4 dienos. Parodoje įmonė ketina pristatyti savo produkciją, užmegzti kontaktus su potencialiais eksporto partneriais. Projekto veiklų įgyvendinimas turės įtaką ne tik pačiai įmonei bei popieriaus ir kartono gaminių gamybos sektoriui, bet ir kitiems susijusiems sektoriams. Išaugusi įmonės apyvarta pagerins šalies popieriaus ir kartono gaminių rinkos bendrus rodiklius, galimai pakeis rinkos pasiskirtymą tarp pagrindinių dalyvių, taip pat įtakos susijusių sektorių (prekybos kanceliarinėmis prekėmis ir pan.) augimą. Išaugusios įmonės apyvartos apimtys sąlygos didesnį žaliavų poreikį, bus didinami užsakymai žaliavų tiekėjams. Projektą bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublika.

„Ryšių su klientais valdymo sistemos diegimas „UAB „SMILTAINIS IR KO“, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“

2011 metų birželio mėnesį UAB „SMILTAINIS IR KO“ pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija bei Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos suteikimo projektui „Ryšių su klientais valdymo sistemos diegimas „UAB „SMILTAINIS IR KO“, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

Bendra projekto biudžeto suma – 90 000 Lt., neįskaitant PVM. ES paramos lėšų dalis – iki 45 000 Lt., neįskaitant PVM. Pasak UAB „SMILTAINIS IR KO“ direktoriaus Aivaro Šidlos: „Pagalba įmonėms plėtojant E-verslą, įsigyjant CRM ir/ar kitas verslui svarbias sistemas ypač aktuali šiuo sunkiu ekonominiu laikmečiu. Siekdami vystyti gamybą bei didinti pardavimus, norime išnaudoti kuo platesnes technologines bei rinkodarines galimybes ir priemones“. Papildomų investicijų dėka siekiama efektyviau valdyti įmonės darbo procesus bei maksimaliai padidinti pardavimo būdus ir apimtis. Projekto įgyvendinimas įmonei „UAB „SMILTAINIS IR KO“ taip pat suteiks galimybę pagerinti gamybos ir vadybos procesus, efektyviau bus valdomi informacijos srautai. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisideda ir prie „UAB „Smiltainis ir Ko“ išsikeltų tikslų – gerinti gaminamos produkcijos kokybę, plėsti pardavimų, eksporto galimybes, gerinti įmonės, kaip lietuviškos produkcijos gamintojo, vardo bei prekės ženklo žinomumą ir vertinimą. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.

 

„UAB „SMILTAINIS IR KO“ gaminamos produkcijos pardavimų skatinimas eksporto rinkose“, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“

2010 metų balandžio mėnesį UAB „SMILTAINIS IR KO“ pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bei viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos suteikimo projektui „UAB „„SMILTAINIS IR KO“ gaminamos produkcijos pardavimų skatinimas eksporto rinkose“, įgyvendinant 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Bendra projekto biudžeto suma – 250 400 Lt. ES paramos lėšų dalis – 175 280 Lt.

Pasak UAB „„SMILTAINIS IR KO“ direktoriaus Aivaro Šidlos: „Neplečiant pardavimų užsienio rinkose, neturint nuolatinių užsienio partnerių bei maksimaliai neišnaudojant rinkodaros priemonių, įmonė neturi galimybių sėkmingai vystyti savo gamybos, gaminti naujus gaminius ir skatinti eksporto“. Šiai problemai spręsti pasirinkta strategija – papildomų investicijų dėka maksimaliai padidinti apyvartos ir eksporto apimtis, taip užtikrinant galimybę įsitvirtinti naujose bei perspektyviose rinkose.

Projekto „UAB „„SMILTAINIS IR KO“ gaminamos produkcijos pardavimų skatinimas eksporto rinkose“ įgyvendinimas suteiks galimybę įsigyti rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemones bei parengti Bendrovės produkcijos eksporto plėtros strategiją, o strategijos realizavimas ir patikimų užsienio partnerių turėjimas užtikrins ilgalaikį konkurencingumą eksporto rinkose.

Projekto įgyvendinimas skatins ekonominę ir socialinę plėtrą. Svarbus faktorius yra ir pačios įmonės vidiniai tikslai – gerinti gaminių kokybę, išplėsti eksporto rinkas, didinti įmonės, kaip lietuviškos produkcijos gamintojo, vardą. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.

Socialinės integracijos projektas

Esame neįgaliųjų socialinė įmonė, kurioje nuolat dirba keliasdešimt žmonių su negalia. Įmonės statusas ir vertybės skatina galvoti apie problemas, su kuriomis susiduria mūsų bendradarbiai, turintys negalią ir, kiek įmanoma, prisidėti prie jų sprendimo. Todėl mūsų įmonėje kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo įgyvendintas projektas

UAB „SMILTAINIS IR KO“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygio didinimas, skatinant neįgaliųjų integraciją į visuomenę, darbo rinką.

Bendrasis projekto tikslas – padidinti UAB „SMILTAINIS IR KO“ administracijos darbuotojų, asistentų bei neįgaliųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, tokiu būdu skatinant neįgaliųjų integraciją į visuomenę, darbo rinką, vykdant socialinės atskirties prevenciją.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės:

 • UAB „SMILTAINIS IR KO“ dirbantys neįgalieji;
 • UAB „SMILTAINIS IR KO“ administracijos darbuotojai;
 • UAB „SMILTAINIS IR KO“ neįgaliųjų asistentai, padedantys neįgaliesiems darbuotojams atlikti darbo funkcijas.

Bendra projekto vertė – 306.982 Lt. Patvirtinta paramos projektui vertė – 245.586 Lt. Įvykdyti projekto pasiekimai: Pravesta mokymų UAB „SMILTAINIS IR KO“ administracijos darbuotojams ir asistentams:

 • Derybinių įgūdžių lavinimas (pravesta 6 asmenims);
 • Konfliktų valdymas ir prevencija (20 asmenų);
 • Laiko valdymas, planavimas (6 asmenys);
 • Darbo organizavimas (20 asmenų);
 • Efektyvus darbas komandoje (20 asmenų);
 • Savęs pažinimas ir pagalba sau (6 asmenys);
 • Emocijų ir streso valdymas (20 asmenų);
 • Komandos sutelktumo didinimas (20 asmenų);
 • Konfliktinių situacijų sprendimas (14 asmenų);
 • Emocinis intelektas ir asmenybės augimas (14 asmenų).

Pravesta mokymų UAB „SMILTAINIS IR KO“ neįgaliesiems darbuotojams:

 • Savęs pažinimas ir pagalba sau (25 asmenys);
 • Bendravimo įgūdžiai tarp neįgalumą turinčių asmenų (25 asmenys);
 • Bendravimo įgūdžiai su išoriniu pasauliu (25 asmenys);
 • Konfliktų valdymas ir prevencija (25 asmenys);
 • Emocijų ir streso valdymas (25 asmenys);
 • Konfliktinių situacijų sprendimas (25 asmenys);
 • Emocinis intelektas ir asmenybės augimas (25 asmenys).
Karjera
Šiuo metu darbuotojų neieškome.
FSC

2017 metų kovo mėnesį UAB “SMILTAINIS IR KO” įsidiegė FSCTM standartą (FSC-C133807) ir gavo tai patvirtinantį sertifikatą.

Tai suteikia galimybę įsigyti pagal FSC sistemą sertifikuotą popierių bei kartoną ir kurti bei gaminti FSC sistemos sertifikuotus produktus.

Jei norite sužinoti apie konkrečius gaminius, kurie yra arba gali būti sertifikuoti pagal FSC sistemą – prašome kreiptis. Jus su malonumu apie tai informuos atsakingi mūsų įmonės darbuotojai.

FSC (Miškų valdymo taryba)

Miškų valdymo taryba yra tarptautinė nepriklausoma, pelno nesiekianti įvairių suinteresuotų šalių organizacija, įkurta 1993 m. siekiant skatinti atsakingą pasaulio miškų tvarkymą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektu.

FSC vizija – pasaulio miškai, atitinkantys socialinius, ekologinius ir ekonominius esamos ir būsimų kartų poreikius ir teises.

FSC yra patvirtinusi 10 miškų tvarkymo principų, jais vadovaujamasi sertifikuojant miškų tvarkymą visame pasaulyje. Mediena , skirtingai nei kiti gamtos ištekliai, yra greitai atsinaujinantys resursai – spygliuočių popiermedis užauga per 20-30 metų, o šiltesnėse klimato sąlygose augantis eukaliptas – dar greičiau. Popieriui gaminti naudojama statybai netinkama mediena arba lentpjūvių atliekos. Svarbu, kad miškas būtų kertamas laikantis sutartos tvarkos, atsodinamas ir nuolatos prižiūrimas. FSC tvarka – gamybos grandinės standartas, nes FSC standartus atitinkanti žaliava ar gaminys žymimas viso apdorojimo proceso metu.

Daugiau informacijos: http://ic.fsc.org/